top of page

Psykoterapi og hypnose

Psykoterapi

Systemisk/narrativ samtale hvor du som klient er i fokus.

Jeg arbejder ud fra den systemisk og narrative metode og tilgang. En tilgang jeg er meget g lad for og som i korte træk siger noget om:

Vi som individer gør, handler, føler og tænker forskelligt afhængig af den sammenhæng eller kontekst vi befinder os I og de relationer vi er I, så det vi sammen skaber bliver væsentlige for forståelsen af hvordan vi handler, tænker og oplever.

Systemisk samtale

En systemisk samtale er således en samtale hvor der er fokus på helheder, relationer, sammenhænge og den måde vi indgår I dem på.

Der lægges stor vægt på sproget i den systemiske metode, da sproget er os. Det er gennem sproget vi skaber os selv og de relationer vi indgår i. Familien, kolleger, nære og fjerne relationer tænkes på som et system der påvirker og påvirkes af hinanden og måden vi taler til hinanden på. Det systemiske er optaget af sproget, den betydning sproget har - sprogets skabende kraft – hvordan ting, sandheder og værdier skabes gennem sproget, når vi taler sammen.

Narrativ samtale

I en narrativ samtale vil der være fokus på at det er din historie der fortælles. Ordet Narrativ betyder historie eller fortælling. Mennesker forsøger altid at skabe mening og sammenhæng som et værn mod kaos og utryghed. Denne mening organiseres i en fortælling og fortællingen organiserer meningen. I den Narrative terapi sættes der fokus på din fortælling om dig selv, og dermed om tilhørende handlinger og identitet. Ved narrativ terapi er der moralsk dimension i en fortælling, dvs.værdierne forbliver som oftest skjult for fortælleren selv og det er på den måde fortællingen, der skaber fortælleren – og ikke omvendt. Vi bliver talt frem af den historie, vi fortæller. Man er blind for sine egne værdier, fordi de optræder som selvfølgeligheder i fortællingen. Man kan ikke på én gang være i sine værdier og se på dem ude fra. Enhver fortælling er også altid en del af en kulturel fortælling. Der eksisterer ingen kulturer uden fortællinger, der organiserer det, der kan siges og ses.

Det narrative perspektiv tager udgangspunkt i de problemer, som mennesker oplever i deres liv. Der skal altid være et godt problem som udgangspunkt for éns nysgerrighed. Hvor der er problemer, er der nemlig samtidig noget, som er vigtigt. Gennem samtalen om problemer, finder man frem til det, der er vigtigt i livet. Styrken i det narrative perspektiv er, at nysgerrigheden (”de narrative kort”) i forhold til de konkrete problemer, som mennesker, grupper og organisationer oplever, åbner muligheder for hver enkelt til at forholde sig til de dominerende ”tynde” konklusioner om sig selv og om andre. Igennem denne proces åbnes der mulighed for, at man kan komme i kontakt med sine egne foretrukne værdier, så man kan komme til at fortælle andre historier om sit liv. Derigennem får man styrke og en større grad af frihed. Og man får øje på flere handlemuligheder i sit liv. Der er altid en mulighed for at gøre noget andet med sit liv, end kulturen forventer. Deri ligger også friheden.

Hypnose & hypnoterapi:

Hypnose er en bestemt sindstilstand, der kan aktivere processer i hjernen, både fysiologiske og psykologiske og bliver brugt direkte eller indirekte i forbindelse med mange dagligdagsoplevelser og kan feks. blokere den subjektive oplevelse af smerte.

Al hypnose er selvhypnose, hvilket betyder, at kun en person der selv vil, kan hypnotiseres. Hypnose kan sammenlignes med den tilstand man er i når man dagdrømmer – eller ”falder i staver”. Man er fuldstændig bevidst om hvad der foregår samtidig med at forestillingsevnen er på sit højeste. Hypnose bruges til at arbejde med alle tilstande hvor der er en ”konflikt” mellem det vi gør og det vi egentlig gerne vil gøre, som feks. kunne være i forhold til:

Ved hypnoterapi afdækkes problematikken med et interview som giver en indsigt og efterfølgende bearbejdes i hypnosen. Ved hypnoterapi anvendes terapeutiske teknikker som giver mulighed for at lave terapeutiske forandringer som feks i forhold til, vaner man gerne vil have ændret, da der som regel altid er bestemte følelser tilknyttede hertil. Ved at frigøre det følelsesmæssige indhold i de ubevidste eller underbevidste koblede følelser eller oplevelser, bliver der således plads til en ny form for erkendelse. Hypnoterapi er meget effektiv til ændring af uønskede vaner, fastlåste holdninger samt til behandling af uønskede følelse og adfærdsmønstre, feks. rygning, vægtproblemer, lavt selvværd med meget mere.

Stress, uro, nervøsitet, præstationsskræk, angst, fobier, flyskræk, tandlægeskræk, indlæring, generthed, koncentrationsbesvær, usikkerhed, rygning, vægtproblemer, lavt selvværd, med mere.

Få flere oplysninger

Navn*

E-mailadresse*

Tekst*

bottom of page